1A 1B 1C
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6
Sảnh Nhà vệ sinh Nhà vệ sinh Phòng mở chức năng CNTT Hành lang Cầu thang bộ Cầu thang bộ Thang máy Phòng mở chức năng CNTT Cầu thang bộ Sảnh
Phòng mở chức năng CNTT 1 Phòng mở chức năng CNTT 2 Phòng mở chức năng CNTT 3 Phòng mở chức năng CNTT 4 Thang máy Cầu thang bộ 1 Cầu thang bộ 2 Cầu thang bộ 3 Phòng kĩ thuật Nhà vệ sinh Hành lang và sảnh chờ
Phòng mở chức năng CNTT 1 Phòng mở chức năng CNTT 2 Phòng mở chức năng CNTT 3 Phòng mở chức năng CNTT 4 Thang máy Cầu thang bộ 1 Cầu thang bộ 2 Phòng kĩ thuật Nhà vệ sinh Hành lang và sảnh chờ
Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Hành lang
Phòng mở chức năng đào tạo CNTT Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ
Phòng nghỉ chuyên gia 01 Phòng nghỉ chuyên gia 02 Phòng nghỉ chuyên gia 03 Phòng nghỉ chuyên gia 04 Phòng nghỉ chuyên gia 05 Phòng nghỉ chuyên gia 06 Phòng ngủ Master Thang máy Cầu thang bộ Sảnh
Phòng HV 08 Phòng HV 07 Phòng HV 06 Phòng HV 05 Phòng HV 04 Phòng HV 03 Phòng HV 02 Phòng HV 01 Phòng khách 84 Phòng HV 11 Phòng HV 10 Phòng HV 09 Phòng kỹ thuật Thang xem kt-th-01 Phòng kỹ thuật Trực ban văn thư Sảnh tầng 1 Phòng kinh danh và quan hệ Khánh Hòa Phòng dịch vụ pháp lý Phòng hành chính tổng hợp Phòng hội thảo Kho Nhà vệ sinh Nhà vệ sinh Sảnh giải lao Thang máy Hành lang Hành lang Thang bộ lên tầng 2 Hành lang
Phòng phát triển ứng dụng trên thiết bị di động Phòng triển khai dự án phần mềm 03 Sảnh nghỉ giải lao Phòng triển khai dự án phần mềm 02 Phòng triển khai dự án phần mềm 01 Thông tầng Phòng khách chỉ huy Phòng đào tạo vào hợp tác quốc tế Sảnh nghỉ giải lao Ban tài chính Ban chính trị Phó chủ tịch hội đồng quản lý Giám đốc Thang máy Thang bộ Sảnh tầng 2 Kỹ thuật WC Cầu thang thoát hiểm Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phòng nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ Hành lang
Phòng đào tạo kỹ năng CNTT 02 Phòng đào tạo kỹ năng CNTT 01 Sảnh nghỉ giải lao Phòng đào tạo an toàn ANTT 02 Phòng thi tiếng anh CNTT trực tuyến Phòng đào tạo an toàn ANTT 01 Sảnh nghỉ giải lao Phòng đào tạo Tác chiến không gian mạng 02 Phòng đào tạo Tác chiến không gian mạng 01 Phòng thảo luận giáo viên Phòng đào tạo tiếng anh 02 Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Sảnh tầng 3 Thang máy Thang bộ Phòng thảo luận giáo viên Phòng đào tạo tiếng anh 01
Đào tạo lập trình nhúng Sảnh nghỉ giải lao Phòng thực hành tổng hợp an toàn thông tin - Tác chiến KGM Sảnh nghỉ giải lao Đào tạo lập trình ứng dụng Đào tạo quản trị mạng và hệ thống Cầu thang bộ Thang máy Sảnh tầng 4 WC Kỹ thuật Cầu thang thoát hiểm Đào tạo trực tuyến Hành lang
CIVIL SERVER FARM MIUTARY SERVER FARM PHÒNG HỌP THANG BỘ KHO KỸ THUẬT NHÀ VỆ SINH SẢNH TẦNG 5 THANG MÁY THANG BỘ PHÒNG LÀM VIỆC
BATTERY FARM UPS ROOM CIVIL SNOC MILITARY SNOC KHO KỸ THUẬT NHÀ VỆ SINH SẢNH TẦNG 6 THANG MÁY THANG BỘ
Hội trường 300 chỗ, 320m2 Khu thư viện, 259m2 Sảnh giải lao Phòng hội thảo, 64m2 Sảnh khu hợp tác NCPT Khu trưng bày sản phẩm, 259m2 Phòng kho tổng hợp, 42m2 P. giáo vụ quản lý học viên, 42m2 P. sinh hoạt chung, 84m2 P. quản lý kỹ thuật, 42m2 Cầu thang bộ Hành lang Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ Cầu thang bộ
Khu hợp tác NCPM, 346m2 Khu hợp tác NCPM, 110m2 Khu hợp tác NCPM, 346m2 Khu hợp tác NCPM, 133m2 Cầu thang bộ Cầu thang bộ Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ Hành lang
Khu hợp tác NCPM, 346m2 Khu hợp tác NCPM, 110m2 Sân mái Chỗ nghỉ giải lao Khu hợp tác NCPM, 346m2 Khu hợp tác NCPM, 133m2 Hành lang Cầu thang bộ Phòng kỹ thuật Nhà vệ sinh Thang máy Cầu thang bộ
Khu hợp tác NCPM, 259m2 Chổ nghỉ giải lao Khu hợp tác NCPM, 259m2 Khu hợp tác NCPM, 84m2 Cầu thang bộ Hành lang Thang máy Sảnh Nhà vệ sinh Phòng kỹ thuật Cầu thang bộ Khu hợp tác NCPM, 84m2 Hành lang
Khu hợp tác NCPM, 426M2 Khu hợp tác NCPM, 42M2 Cầu thang bộ Hành lang Sảnh Thang máy Nhà vệ sinh Phòng kỹ thuật Cầu thang bộ Kho, 21M2
Phòng nghỉ chuyên gia 01 Phòng nghỉ chuyên gia 02 Phòng nghỉ chuyên gia 03 Phòng nghỉ chuyên gia 04 Phòng nghỉ chuyên gia 05 Phòng nghỉ chuyên gia 06 Phòng ngủ Master Thang máy Cầu thang bộ Hành lang Sảnh