23-10-2023

Trung tâm CNTT và Ngoại ngữ có địa chỉ tại: Số 75 Đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

08-11-2023

Trung tâm dữ liệu (data center) của Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc (Công viên phần mềm Quân đội) được xây dựng theo chuẩn Tier 3 với khả năng kiểm soát và bảo đảm an ninh cao