Hội thảo đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Posting date 07-06-2022

Hội thảo đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 04/6, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ phối hợp với trung tâm chuyển đối số và ứng dụng công nghệ ASP, Công ty A.Yersin cùng các đối tác tổ chức thành công hội thảo đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tới dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Thiện, Tỉnh ủy viên - Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thay mặt cho lãnh đạo UBND và các sở ngành đến dự phát biểu, định hướng, động viên hội thảo và các doanh nghiệp, tổ chức, các đại biểu đại diện cho các đơn vị ở trong và ngoài nước.