Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển là thế mạnh của Trung tâm, đã đạt được một số thành tựu nhất định, khẳng định vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực CNTT và ĐTVT tại khu vực. Trung tâm có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, được đào tạo. Một số nội dung nghiên cứu, phát triển chủ yếu là:

Nghiên cứu - phát triển, ứng dụng, chuyển giao về CNTT:

  • Nghiên cứu, làm chủ các sản phẩm phần mềm CNTT trong quân sự.
  • Nghiên cứu phát triển một số phần mềm phục vụ nhu cầu xã hội.
  • Nghiên cứu phát triển các phần mềm ứng dụng đặc thù.
  • Tư vấn quy trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực.
  • Tư vấn, đào tạo về chuyển đổi số cho các đối tượng.

Sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm CNTT, cung ứng dịch vụ CNTT, chuyển đổi số trên hạ tầng CNTT tai Trung tâm:

  • Tổ chức gia công sản phẩm phần mềm cho các thị trường CNTT trong nước và quốc tế.
  • Sản xuất một số sản phẩm phần mềm đóng gói thương hiệu Việt Nam cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế.
15-11-2023

Hệ thống Finger Management - Ứng dụng ” Quản lý sinh trắc học dấu vân tay” do Trung tâm CNTT & NN Trường Đại học Thông tin Liên lạc nghiên cứu vừa được hoàn thành, triển khai.

01-03-2024

Phần mềm ASPKOM - Ứng dụng "Gọi Video An Toàn và Bảo Mật"

01-03-2024

Chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm đưa đất nước bứt phá, phát triển ngang tầm khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, chuyển đổi số góp phần quan trọng nâng cao...

25-10-2023

Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển là thế mạnh của Trung tâm, đã đạt được một số thành tựu nhất định, khẳng định vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực CNTT và ĐTVT tại khu vực. Trung tâm có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, được đào tạ

20-10-2023

Một nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (Công viên Phần mềm Quân đội) - Trường Đại học Thông tin liên lạc vừa nghiên cứu giải pháp kỹ thuật kết hợp Machine learning (học máy) và IoT (Internet vạn vật) để phát hiện nồng độ cồn...