Đây là chương trình trong chuỗi sự kiện với mục tiêu mang đến công việc cho 1.000 phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại miền Trung trong thời gian một năm. Chương trình “Phụ nữ trong công nghệ thông tin” là một nền tảng để thảo luận và triển khai các sáng kiến nhằm khuyến khích và trang bị cho phụ nữ kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="/images/bannerv2.png" class="vllogo"></a>Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Thông tin phát biểu tại chương trình.

Chương trình cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại của phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin và giúp mọi người hiểu rõ hơn về những thách thức mà họ đang đối mặt; đồng thời, thúc đẩy sự bình đẳng giới, tìm hiểu những giải pháp tiếp cận, áp dụng thực tiễn để giúp đẩy mạnh sự phát triển của phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="/images/bannerv2.png" class="vllogo"></a>Đại biểu trao đổi, thảo luận theo hình thức trực tuyến. <a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="/images/bannerv2.png" class="vllogo"></a>Đại biểu phụ nữ trao đổi, thảo luận theo hình thức trực tiếp. 

Các đại biểu cũng trình bày các chủ đề như lập trình, phát triển web, phân tích dữ liệu được giảng dạy bởi các chuyên gia công nghệ thông tin có kinh nghiệm từ Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, chương trình được mở rộng phạm vi cho tất cả phụ nữ, không phân biệt lứa tuổi hay trình độ.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="/images/bannerv2.png" class="vllogo"></a> Các đại biểu tham gia chương trình.

Ngoài ra, chương trình cũng là cơ hội giới thiệu việc làm, làm việc từ xa với các nhà tuyển dụng quốc tế và địa phương để khuyến khích cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tạo ra một môi trường làm việc đa dạng, rộng lớn hơn.