STT Số hiệu Ngày ban hành Trạng thái Trích yếu
1 1123/CĐ-TTg 18/11/2023 Còn hiệu lực Về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số